Nanokompozity vytvořené ze superparamagnetických nanočástic maghemitu a feroelektrického kapalného krystalu

Text

Vytvořili jsme nový typ hybridního nanokompozitu smícháním magnetických nanočástic (MNP) s feroelektrickým kapalným krystalem. Tento multiferoický systém vykazuje feroelektrické chování a současně superparamagnetické (SPM) vlastnosti. Byl prostudován vliv magnetických nanočástic a efekt magnetického pole. Magnetické chování je typické pro systém nanočástic s dipolárními interakcemi a ve všech studovaných nanokompositech se unikátní SPM vlastnosti a magnetická odezva zachovávají. Stanovili jsme, jak se magnetické vlastnosti mění s oslabováním dipolárních interakcí při zmenšování koncentrace MNP. Prostudovali a popsali jsme, jak se modifikují feroelektrické vlastnosti systému v magnetickém poli pro různé koncentrace MNP.

Kapalně krystalická textura smektické fáze
Popis
Kapalně krystalická textura smektické fáze pro dva nanokompozity s magnetickými nanočásticemi.