Molecular Transport group

Text

Skupina molekulárního transportu je vedena Héctorem Vázquezem, jehož Fellowship J. E. Purkyně skončil v roce 2018. V minulém roce se skupina věnovala studiu transportních vlastností molekulárních kontaktů pomocí ab-initio metod. Ve spolupráci s kolegy ze zahraničí poprvé demonstrovala molekulární obvody připojené k elektrodám pomocí kotvících skupin tvořených N-heterocyklickými karbeny (obr. 1a) [1]. Skupina také pomocí teoretických výpočtů rychlosti změn výměnné energie mezi elektronovými a vibračními stupni volnosti (obr. 1b) předpověděla stabilitu široké třídy molekulárních kontaktů v závislosti na aplikovaném napětí [2].

14-2018.jpg
Popis
a) Schéma uspořádání obvodu určeného pro studium elektronového transportu přes molekulu kontaktovanou zlatými elektrodami. b) Hlavní procesy ohřevu a chlazení v molekulárním obvodu.