Modelování segregace příměsí na hranicích zrn a predikce potřebných parametrů

Text

Byl navržen termodynamický model pro rovnovážnou segregaci příměsí na hranicích zrn v reálných systémech. Model je založen na predikci všech potřebných parametrů, tj. (i) standardní entalpie a (ii) standardní entropie segregace, které jsou vztaženy k ideálnímu chování, a (iii) Fowlerovy binární interakční koeficienty popisující reálný příspěvek. Aplikace modelu je ukázána detailně na příkladu železa a binárních systémů na jeho bázi.

Schéma předpovědi parametrů segregace příměsí na hranicích zrn.
Popis
Schéma postupu získání parametrů segregace příměsí na hranicích zrn: z fázového diagramu (a) odečteme teplotu a rozpustnost příměsi v objemu. Pomocí tzv. diagramu segregace odečteme hodnotu standardní entalpie segregace pro danou hranici zrn (b). Na základě tzv. kompenzačního jevu mezi entropií a entalpií segregace příměsí získáme hodnotu standardní entropie segregace (c). Reálné chování systému pak korigujeme pomocí interakčního koeficientu na základě námi odvozené závislosti (d).

Kontaktní osoba: Pavel Lejček
Spolupracující subjekty: Max-Planck-Institute for Intelligent Systems, Stuttgart, Germany