Mixed lead carboxylates relevant to soap formation in oil and tempera paintings: the study of the crystal structure by complementary XRPD and ssNMR

Text

Karboxyláty olova s dlouhým řetězcem na jedné straně představují sloučeniny pro všestranné průmyslové aplikace v high-tech průmyslových odvětvích, zatímco na druhé straně jsou převládajícími složkami sekundárních produktů zmýdelnění vrstev barev v uměleckých dílech Tzv. zmýdelnění je jedním z nejzávažnějších problémů ochrany objektů kulturního dědictví, jelikož významně ovlivňuje vzhled a stabilitu malovaných uměleckých děl.

Studovali jsme krystalickou strukturu polykrystalických směsných karboxylátů olova se sumárními vzorci Pb(C16)2-x(C18)x, kde x = 0; 0,25; 0,5; 0,75; 1; 1,5 a 2.