Mezoškálové modelování modulace světla průchodem keramikou

Text

Představujeme metodu pro předpovídání prostorově rozlišených vlastností keramik. Prezentovaný model vykazuje excelentní souhlas s experimentálními výsledky pro Al2O3, Y3Al5O12 dotované Ce, a ZnS. Simulace modulace světla průchodem keramikou s aplikovaným elektrickým polem předpovídá v některých případech přechod od průhlednosti k neprůhlednosti. Výsledky výzkumu zdůrazňují možnosti funkčních mikrokeramik pro celou řadu pokročilých aplikací.

Elektrická indukce ve strukturním modelu polymorfního ZnS
Popis
Elektrická indukce reprezentovaná barvou a vektorem. Polykrystalický vzorek obsahuje zrna wurtzitu a sfaleritu deformované o 0.4 % v rovině obrázku oproti stavu za nulového tlaku.

Kontaktní osoba: John Mangeri
Spolupracující instituce: Department of Physics, University of Connecticut, United States.