Mapování vlastností tenkých vrstev pro sluneční články

Perex
Sluneční články založené na tenkých vrstvách dosahují několikrát rychlejší energetické návratnosti než běžné deskové články. Ročně se takových článků ve světě vyrobí již miliony m2. Nejlepší výsledky se čekají od nanostrukturních tenkých vrstev, tzv. mikrokrystalického nebo nanokrystalického křemíku, pro které ale potřebujeme najít nové metody pro měření vlastností s rozlišením až do oblasti nanometrů.
Text
Základem takových metod může být právě mikroskopie atomárních sil (AFM). V naší laboratoři jsme v tomto oboru jako první na světě použili AFM kombinované s měřením lokálního proudu (viz obr. vpravo) pro studium jednotlivých zrn v mikrokrystalickém křemíku.
B. Rezek, J. Stuchlík, A. Fejfar, J. Kočka, Appl. Phys. Lett. 74 (1999) 1475
Výsledky získaly světový ohlas a podporu v rámci mezinárodních projektů např. od japonské vládní organizace NEDO (New energy development organization).