Laserová ablace dielektrik ultrakrátkými pulzy

Text

Podařilo se nám objevit a vysvětlit souvislost mezi prahem poškození, mechanismy poškození a generací bílého světla při ozařování průhledných materiálů s širokým zakázaným pásem, jako je např. Corning Willow sklo, femtosekundovými laserovými pulzy. Naše experimentální výsledky naznačují vzájemnou koexistenci několika ablačních mechanismů, které mohou být odděleny v čase. Pro pochopení fyzikálních procesů vyvolaných laserovým zářením ve skle byly provedeny pokročilé numerické simulace.

image031+.jpg
Popis
(a) Objem kráteru jako funkce laserového toku energie při ozáření jedním (trojúhelníky) a pěti (čtverečky) pulzy. (b) Krátery vytvořené 5 laserovými pulzy v režimech pod (vlevo) a nad (vpravo) prahem poškození. (c) Schematické znázornění akumulačních účinků vedoucích k čistší morfologii kráteru při aplikaci vyššího počtu pulzů.