Krystalografický výpočetní systém JANA2006

Perex

Jana2006 je pokračováním série uspěšných krystalografických výpočetních systémů Jana2000, Jana98 a Jana96. Slouží k řešení, upřesňování a interpretaci atomárních struktur periodických ve třech nebo více dimenzích z difrakčních dat. S 1500 registrovanými uživateli je program Jana celosvětově využíván jako nástroj pro výpočty modulovaných, kompozitních nebo jiným způsobem složitých struktur a v těchto oblastech představuje de facto standard.

Text
Jana2006 obsahuje důležitou inovaci, schopnost kombinovat prášková a monokrystalová difrakční data a použít je na upřesňování téže struktury. Dalším vylepšením je podpora pro upřesňování magnetických momentů z neutronových difrakčních dat. Program Jana je ve všech verzích citován zhruba 100 krát ročně a v oblasti aperiodické krystalografie nemá alternativu.

Autoři: Václav Petříček, Michal Dušek, Lukáš Palatinus

Odkazy:
Webová stránka Jana2006: http://jana.fzu.cz
Workshopy o programu Jana2006: http://jana.fzu.cz/#workshops