Generace elektromagnetického výtrysku během anihilace magnetického pole při relativistické interakci laseru s plasmatem

Text

V tomto článku zkoumáme relativistickou magnetickou rekonekci v bezesrážkovém plazmatu pomocí trojrozměrných částicových simulací. Práce je motivována skutečností, že vysvětlení úzkého energetického spektra gama záblesku pozorovaného v Krabí mlhovině stále není v astrofyzice jasné. Výsledky generace monoenergetických svazků elektronů získané v naší práci podporují myšlenku ultra-relativistického urychlování elektronů rekonekcí magnetických siločar. Naše výsledky přispívají k výzkumu relativistických režimů rychlé disipace magnetického pole, kde se energie makroskopického magnetického pole přeměňuje na energii kolimovaných svazků nabitých částic. Náš výsledek také poskytuje také základ pro budoucí experimenty studia astrofyzikálních procesů probíhajících na laserových zařízeních.

Typické trajektorie elektronů urychlených z oblasti rekonekce magnetického pole induktivním elektrickým polem
Popis

Typické trajektorie elektronů urychlených z oblasti rekonekce magnetického pole induktivním elektrickým polem (pole ukázáno v rovině y-z). Takzvaná X-line struktura se vytvoří, když se magnetická pole s opačnými polaritami spojí (znázorněno ve vloženém obrázku). Separatix vytváří v příčném řezu křivku podobnou tvaru čísla 8 v místě, kde je pole nulové.