Experimentální kvantové časové směrování

Text

Teoreticky i experimentálně jsme studovali kvantový jev tzv. časového směrování kvantového stavu. Tento jev je časovou obdobou již dříve známého prostorového kvantového směrování a má přímé dopady do oblasti bezpečnosti kvantové komunikace. Ukázali jsme na kvantových stavech jednotlivých fotonů, jak může být časové směrování využito pro ověření bezpečného přenosu nedůvěryhodným kanálem. Naše výsledky umožní komunikujícím stranám jednoduše ověřit bezpečnost jejich vzájemné kvantové komunikace.

image13.jpg
Popis
Schéma experimentu – polarizační stav fotonů z jednofotonového podmíněného zdroje je Alicí (odesílatelem) připraven pomocí polarizačního kontroleru (PC), čtvrtvlnné (Q) a půlvlnné (H) fázové destičky. Chybovou přenosovou linku simuluje dvojice dvojlomných krystalů (BD) s šedým filtrem (NDF), který zavádí polarizačně závislé ztráty, půlvlnné fázové destičky (H) rotují polarizaci. Dělič svazku (BS) odklání část fotonů na Bobovu (příjemcovu) polarizační analýzu nebo zpět do smyčky. Pomocí elektroniky lze odlišit několik různých průchodů ztrátovou linkou.