Dvojdimenzionální analog fullerenového lusku – asymetrie nábojové hustoty a mechanického napětí pro novou generaci kvantových počítačů a nanoelektromechanických zařízení

Text

Podařilo se připravit dvojdimenzionální (2D) analog C70 fullerenového lusku pomocí sekvenčního uspořádání monovrstev 12C a 13C grafenu a C70 fullerenů. Lokální změny mechanického napětí a dopování byly korelovány s topografií a byla zjištěna výrazná asymetrie mechanického napětí a dopování mezi monovrstvami grafenu. Jedná se o první čistě uhlíkový nanoelektromechanický systém. Koncept je právě testován pro design 2D kvantových počítačů na bázi magnetických endohedrálních fullerenů.

image013.png
Popis
Struktura dvojdimenzionálního analogu fullerenového lusku s izotopově značenými monovrstvami grafenu (vlevo) a mapa distribuce mechanického napětí horní vrstvy grafenu určená na základě analýzy Ramansky aktivních módů grafenu (vpravo).