Antiferomagnetické umělé neurony reagují na femtosekundové laserové záblesky

Text

Vědci z Fyzikálního ústavu Akademie věd a Univerzity Karlovy představili svůj nový experiment, ve kterém se jim podařil zápis informace do antiferomagnetu pomocí záblesků z femtosekundového laseru. Femtosekundu dělí od sekundy podobný počet řádů, jako je mezi sekundou a stářím vesmíru, tedy patnáct. Jejich antiferomagnety se navíc chovají spíše jako součástky, které máme v mozku – neurony – než jako ty klasické, které pracují jen s nulami a jedničkami.

Schematický obrázek krystalu antiferomagnetu na pozadí laserových svazků
Popis

Schematický obrázek krystalu antiferomagnetu na pozadí laserových svazků

Kontaktní osoba: prof. Tomáš Jungwirth, Ph.D.

Spolupracující instituce:

Univerzita v Nottinghamu, Velká Británie

ETH Curych, Švýcarsko

Univerzita v Řezně, Německo