Analýza mechanismů interakcí nanočástic oxidu železitého s buňkami: Cesta od neúspěchu k úspěchu v klinických aplikacích

Text

Počáteční vzrušení z biomedicínských aplikací nanočástic oxidu železa (IONPs) bylo nahrazeno rozčarováním v důsledku stažení klinicky schválených IONP. Kriticky zde hodnotíme potenciální mechanismy interakcí IONPs-buňka. Ukazujeme, že znalost buněčných mechanismů působení IONPs pomohla překonat určité problémy s translací v nanomedicíně. Naše kritická analýza naznačuje, že jasné pochopení molekulárních mechanismů interakcí IONPs-buňky poskytne základ pro zvýšení pravděpodobnosti klinického úspěchu IONPs.

Shrnutí důvodů, které vedly ke klinickému selhání IONPs
Popis

Na tomto obrázku jsme shrnuli hlavní důvody, které vyústily v klinické selhání IONP. Obrázek byl vytvořen pomocí BioRender.com.

Kontaktní osoba: Mgr. Oleg Lunov, Ph.D.

Spolupracující subjekt:

Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM),

Ústav experimentální medicíny Akademie věd ČR