Analýza lokalizované deformace v drátu NiTi v tahu pomocí metody 3D-XRD

Text

Použili jsme metodu 3D rentgenové difrakce na synchrotronu ESRF v Grenoblu k určení tenzorů deformace a napětí v ~15000 zrnech v okolí čela pohyblivého deformačního pásu v 0.1 mm tenkém superelastickém drátu NiTi zatíženém v tahu. Z naměřených hodnot jsme určili deformační a napěťová pole v okolí čela deformačního pásu a provedli simulace lokalizované tahové superelastické deformace NiTi drátu pomocí konstitučního modelu popisujícího termomechanické chování slitiny NiTi Analýzou se podařilo objasnit mezoskopický mechanismus lokalizované deformace drátů NiTi.

3D-XRD method was used to evaluate grain microstructure and grain resolved stresses
Popis

3D-XRD metoda umožňuje nedestruktivní 3D zobrazení mikrostruktury a napětí v polykrystalických pevných látkách vystavených mechanickému namáhání.

Kontaktní osoba: Petr Šittner, +420 266 052 657, sittner [at] fzu [dot] cz

Spolupracující subjekt:

  • Ústav termomechaniky AVČR, v.v.i.
  • ESRF Grenoble
  • FJFI ĆVUT