Pod oddělení transferu technologií (CITT) spadají všechny právní úkony týkající se průmyslového vlastnictví. CITT navrhuje a podává patentové přihlášky, užitné vzory, průmyslové vzory a ochranné známky a zastupuje FZU v několika jurisdikcích. Mimo to také poskytuje mapování a využívání práv průmyslového vlastnictví a připravuje právní stanoviska k právům průmyslového vlastnictví k výsledkům technické tvůrčí činnosti jak zaměstnanců FZU, tak i třetím stranám, které s nimi mají zájem spolupracovat.

Průmyslově právní ochrana a patenty

  • Právní poradenství: příprava smluv (licenční, non-disclosure agreement, smluvní výzkum) na základě individuálního poradenství a zajišťuje interní vzdělávací aktivity v těchto oblastech.
  • Ochrana duševního vlastnictví (patentování): rešerše v patentové literatuře, podpora při přípravě přihlášek jednotlivých druhů průmyslových práv, po dobu řízení o těchto přihláškách před příslušnými zápisnými úřady a zajišťuje správu již udělených průmyslových práv příslušnými zápisnými úřady.

Kontakty

Patenty: Mgr. Karel Bauer, bauer [at] fzu [dot] cz

Právník: Mgr. Miloš Martínek, martinek [at] fzu [dot] cz