Běžící projekty:

GAMA 2 - podpora proof-of-concept a komercializace na FZU 

STIMUL - podílíme se na realizaci aktivity 6 (strategické nastavení a rozvoj mezisektorové spolupráce  a transferu technologií) 

HR Award -  podílíme se na realizaci aktivit E (strategické nastavení a rozvoj mezisektorové spolupráce)

OP Praha - pól růstu - Nedestruktivní metoda testování památek

OP Praha - pól růstu - Pokročilé metody pro bezpečnost potravin

 

Ukončené projekty:

GAMA - zefektivnění systému komercializace na FZU 

OP Praha - pól růstu - Efektivní využití odpadního tepla

Ochrana práv průmyslového vlastnictví - patentová ochrana vybraných projektů FZU

RI2INTEGRATE - dopad velkých výzkumných infrastruktur na rozvoj regionů

D-STIR - společensky odpovědný výzkum v rámci regionu Podunají 

NPU - podílíme se na projektu v rámci aktivit transferu technologií