Souhrn

Oddělení transferu technologií - odd. 98 (CITT) podporuje aplikační uplatnění výstupů výzkumné a vývojové činnosti FZU v průmyslu a jiných výzkumných institucích. Zajišťuje patentovou, právní a marektingově-obchodní podporu výzkumným týmům. Realizuje projekty TA ČR, národní operační programy a mezinárodní programy určené pro podporu transferu technologií.