Oddělení kanceláře ředitele Centra ELI Beamlines

Název Poskytovatel a program Řešitel z FZU Rok zahájení Rok ukončení
High-quality Laser-driven Proton beams for multidisciplinary (HLPA) běžící EU-Horizon Europe » MSCA-PF 2023 2025
Radiační zařízení Síť pro zkoumání účinků pro průmysl a výzkum (RADNEXT) běžící EU-Horizon2020 » Research Infrastructures 2021 2025
Extreme Light Infrastructure - ELI Beamlines MŠMT » Projekty velkých výzkumných infrastruktur 2020 2022
Integrated Management and reliable oPerations for User-based Laser Scientific Excellence (IMPULSE) běžící EU-Horizon2020 » Research Infrastructures 2020 2024
Metrologie pro pokročilou radioterapii pomocí částicových paprsků s vysokou dávkou pulsu (UHDpulse) běžící EU-Ostatní » Ostatní evropské programy 2019 2023
Extreme Light Infrastructure – ELI Beamlines MŠMT » Projekty velkých výzkumných infrastruktur 2018 2019
Pokročilý výzkum s využitím fotonů a částic vytvořených vysoce intenzivními lasery (ADONIS) běžící ESIF » OP VVV 2018 2023
Pokročilé simulační nástroje pro ELI Beamlines ESIF » OP VVV 2017 2019
ELI Beamlines: Mezinárodní centrum Excelence (ELISus) ESIF » NPU I + II 2016 2020
Extreme Light Infrastructure – ELI Beamlines (Eli Beamlines) MŠMT » Projekty velkých výzkumných infrastruktur 2016 2017
Strukturní dynamika biomolekulárních systémů (ELIBIO) ESIF » OP VVV 2016 2022
ELI - EXTREME LIGHT INFRASTRUCTURE - fáze 2 (ELI F2) ESIF » OP VVV 2015 2018