Oddělení kanceláře ředitele Centra ELI Beamlines

Oddělení kanceláře ředitele Centra ELI Beamlines

Název Poskytovatel a program Řešitel z FZU Rok zahájení Rok ukončení
Extreme Light Infrastructure - ELI Beamlines běžící MŠMT » Projekty velkých výzkumných infrastruktur Ing. Roman Hvězda 2020 2022
Czech Hamburg Advanced Medical and Photonics Project Phase 2 EU-Horizon2020 » WIDESPREAD-TEAMING Dr. Georg Korn 2019 2023
Metrologie pro pokročilou radioterapii pomocí částicových paprsků s vysokou dávkou pulsu běžící EU-Ostatní » Ostatní evropské programy Ing. Veronika Olšovcová, Ph.D. 2019 2021
Extreme Light Infrastructure – ELI Beamlines MŠMT » Projekty velkých výzkumných infrastruktur Ing. Roman Hvězda 2018 2019
Pokročilý výzkum s využitím fotonů a částic vytvořených vysoce intenzivními lasery běžící ESIF » OP VVV Ing. Roman Hvězda 2018 2023
Czech Hamburg Advanced Medical and Photonics Project EU-Horizon2020 » WIDESPREAD-TEAMING Dr. Georg Korn 2017 2018
Pokročilé simulační nástroje pro ELI Beamlines ESIF » OP VVV Ing. Roman Hvězda 2017 2019
ELI Beamlines: Mezinárodní centrum Excelence MŠMT » NPU I + II Ing. Roman Hvězda 2016 2020
Extreme Light Infrastructure – ELI Beamlines MŠMT » Projekty velkých výzkumných infrastruktur Ing. Roman Hvězda 2016 2017
Strukturní dynamika biomolekulárních systémů běžící ESIF » OP VVV Dr. Georg Korn 2016 2022
ELI - EXTREME LIGHT INFRASTRUCTURE - fáze 2 ESIF » OP VVV Ing. Roman Hvězda 2015 2018
ELITRANS-Facilitating the transformation of ELI from ERDF funded, distributed infrastructures towards a unified ELI-ERIC EU-Horizon2020 » Research Infrastructures Ing. Roman Hvězda 2015 2019