Oddělení kanceláře ředitele Centra ELI Beamlines

Název Poskytovatel a program Řešitel z FZU Rok zahájení Rok ukončení
Radiační zařízení Síť pro zkoumání účinků pro průmysl a výzkum (RADNEXT) běžící EU-Horizon2020 » Research Infrastructures Roberto Versaci, Ph.D. 2021 2025
Extreme Light Infrastructure - ELI Beamlines běžící MŠMT » Projekty velkých výzkumných infrastruktur Ing. Roman Hvězda 2020 2022
Integrated Management and reliable oPerations for User-based Laser Scientific Excellence (IMPULSE) běžící EU-Horizon2020 » Research Infrastructures Ing. Roman Hvězda 2020 2023
Česko-hamburský projekt pro fotoniku a medicínské zobrazovací metody fáze 2 (CHAMPP) EU-Horizon2020 » WIDESPREAD-TEAMING Dr. Georg Korn 2019 2023
Metrologie pro pokročilou radioterapii pomocí částicových paprsků s vysokou dávkou pulsu (UHDpulse) běžící EU-Ostatní » Ostatní evropské programy Ing. Veronika Olšovcová, Ph.D. 2019 2021
Extreme Light Infrastructure – ELI Beamlines MŠMT » Projekty velkých výzkumných infrastruktur Ing. Roman Hvězda 2018 2019
Pokročilý výzkum s využitím fotonů a částic vytvořených vysoce intenzivními lasery (ADONIS) běžící ESIF » OP VVV Ing. Roman Hvězda 2018 2023
Česko-hamburský projekt pro fotoniku a medicínské zobrazovací metody (CHAMPP) EU-Horizon2020 » WIDESPREAD-TEAMING Dr. Georg Korn 2017 2018
Pokročilé simulační nástroje pro ELI Beamlines ESIF » OP VVV Ing. Roman Hvězda 2017 2019
ELI Beamlines: Mezinárodní centrum Excelence (ELISus) MŠMT » NPU I + II Ing. Roman Hvězda 2016 2020
Extreme Light Infrastructure – ELI Beamlines (Eli Beamlines) MŠMT » Projekty velkých výzkumných infrastruktur Ing. Roman Hvězda 2016 2017
Strukturní dynamika biomolekulárních systémů (ELIBIO) běžící ESIF » OP VVV Dr. Georg Korn 2016 2022