Ing. Johana Burgetová

Pracovní pozice
Vedoucí oddělení / Zástupce vedoucího sekce pro administrativu
Tel:
266 05 1276

Ing. Lenka Černá

Pracovní pozice
Vedoucí pracovní skupiny / HR Manažerka
Tel:
266 05 1292