Úloha časově proměnné frekvence laserových impulsů pro zesilování Brillouinovy plazmy v silně vázaném systému

Text

Detailní analýza různých fází zesílení Brillouinovy plazmy, se zaměřením na chirp. Jsou tři základní zdroje: interní způsobený samotným zesílením, způsobený chirpovými laserovými pulzy, a způsobený tvarem plazmatu. Toto umožňuje kontrolovat přenos energie napříč svazku v inertním plazmatu. 

image035.png
Popis
Komplexnost procesu interakce z hlediska fází vln. Obrázek a) ukazuje časový vývoj fází čerpací vlny (φp, modrá čára), zesilované vlny (-φs, zelená čára) a perturbace hustoty (φ, červená čára) v jednotkách π. b) Časový vývoj celkové fáze θ = φp - φs + Φ – φ, , v jednotkách π. Zelená oblast označuje hodnoty θ, pro které dochází k přenosu energie od čerpací vlny k vlně zesilované; modrá oblast odpovídá obrácenému toku energie. c) Amplituda elektrického pole ve V/m pro čerpací vlnu (modrá čára) a zesilovanou vlnu (zelená čára) jako funkce času. Data jsou znázorněna v místě, kde se obě elektromagnetické vlny poprvé v plazmatu střetnou.