Interakce laserových impulsů s extrémně vysokou intenzitou

Text

Při interakci laserových impulsů s extrémně vysokou intenzitou vyšší než 1020 W/cm2 dochází k tvorbě extrémně energetických částic [1] a gama fotonů [2], a tato interakce je doprovázena novými neočekávanými fyzikálními jevy [3]. Cílem kinetických simulací a analytických modelů jsou detailní pochopení těchto nových fyzikálních jevů a optimalizace nových způsobů generace sekundárních zdrojů energetických částic a záření. Numerické simulace jsou zaměřeny na predikce a přípravu budoucích experimentů, které mají být prováděny s 10PW laserem v ELI Beamlines.

20-2018.jpg
Popis
Uspořádání interakce svazku vysokoenergetických elektronů letících kolmo na laserový svazek s velmi vysokou intenzitou. Toto uspořádání umožňuje současné vytvoření a následné urychlení svazku kvazineutrálního elektron-pozitronového plazmatu na velmi vysoké energie.