Materiálové a biomolekulární aplikace

O nás

Souhrn

Za použití laserů lze produkovat záření o kratších vlnových délkách – od ultrafialového až po rentgenové. Toto záření bude v centru ELI Beamlines použito pro aplikace v molekulární vědě, medicíně a při studiu nových materiálů. Bude se například studovat molekulární dynamika a interakce hmoty s měkkým i tvrdým rentgenovým zářením. Za pomoci rentgenové difrakce se budou studovat krystalické molekulární struktury na atomární úrovni a s ultrakrátkým časovým rozlišením. Koherentní difrakční zobrazovaní nám umožní jediným pulzem zachytit strukturu molekul či buněk organismu s mnohem lepším rozlišením než umožňují mikroskopy. Mezi další nástroje patří rentgenová spektroskopie, pokročilé optické spektroskopie a pulzní radiolýza.

 

Text

Více informací je k dispozici jen v anglickém jazyce na webu ELI Beamlines.