Granty

Název Poskytovatel a program Řešitel z FZU Rok zahájení Rok ukončení
Asociace komplementárních metod a komunit rentgenové a optické spektroskopie běžící Ostatní programy » Ostatní mezinárodní programy Anna Zymaková, Ph.D. 2020 2020
Attosekundová nanofyzika v plasmonických nanostrukturách běžící GAČR » Mezinárodní bilaterální Marcelo Fabián Ciappina, Ph.D. 2020 2021
Observatoř Pierra Augera – účast České republiky běžící MŠMT » Projekty velkých výzkumných infrastruktur prof. Jan Řídký, DrSc. 2020 2022
Studium urychlení částic v astrofyzikálních výtryscích běžící GAČR » Standardní Dr. Anabella Teresa Araudo 2020 2022
Czech Hamburg Advanced Medical and Photonics Project Phase 2 EU-Horizon2020 » WIDESPREAD-TEAMING Dr. Georg Korn 2019 2023
Metrology for advanced radiotherapy using particle beams with ultra high pulse dose rates běžící EU-Ostatní » Ostatní evropské programy Ing. Veronika Olšovcová, Ph.D. 2019 2021
Structural study of antioxidant-loaded nanoparticles for neuroregeneration běžící MŠMT » Ostatní Dr. Borislav Angelov 2019 2020
Coherent Amplification and Parametric Generation of EUV Radiation EU-Horizon2020 » MSCA-IF Ondřej Hort, Ph.D. 2018 2020
Česká účast v projektu AugerPrime na Observatoři Pierra Augera běžící MŠMT » INTER-TRANSFER prof. Jan Řídký, DrSc. 2018 2022
Plazmová optika pro experimenty s ultraintenzivními lasery běžící GAČR » Standardní Deepak Kumar Batheja, Ph.D. 2018 2020
Czech Hamburg Advanced Medical and Photonics Project EU-Horizon2020 » WIDESPREAD-TEAMING Dr. Georg Korn 2017 2018
Lipidová kubická fáze pro podávání léků a nanokrystalizaci GAČR » Standardní Dr. Borislav Angelov 2017 2019