Ing. Roman Hvězda

Funkce zaměstnance
Vedoucí sekce
Telefon
266 05 1258
E-mail
hvezda [at] fzu.cz
Lokalita
Dolní Břežany (ELI)
Místnost
O.1.23

Dr. Georg Korn

Funkce zaměstnance
Zástupce vedoucího sekce
Telefon
266 05 1316
E-mail
korn [at] fzu.cz
Lokalita
Dolní Břežany (ELI)
Místnost
O.2.50

Ing. Michaela Jonášová

Funkce zaměstnance
Sekretářka sekce
Telefon
266 05 1412
E-mail
jonasova [at] fzu.cz
Lokalita
Dolní Břežany (ELI)
Místnost
O.1.22
Souhrn

Centrum ELI Beamlines provozuje nejintenzivnější laserový systém na světě. Díky ultravysokým výkonům až 10 PW (petawatt) využíváme naše lasery jako jedinečné zdroje záření a paprsků částic pro průkopnický výzkum nejen v oblasti fyziky a vědy o materiálech, ale také v biomedicíně a laboratorní astrofyzice a mnoha dalších oborech.

Text
ELI BEAMLINES
Popis

ELI BEAMLINES

Centrum je součástí evropského projektu Extreme Light Infrastructure (ELI), v rámci kterého poskytujeme naši infrastrukturu (beamlines) ostatním vědcům pro uživatelské experimenty. Uživatelský přístup centra ELI Beamlines je v provozu od roku 2018.

Kromě základního výzkumu a vývoje v oblasti laserů se ELI Beamlines věnuje také aplikovanému výzkumu a řešení široké škály otázek, jako je zlepšení onkologické léčby, lékařské zobrazovací techniky a  rychlé elektroniky, zamezení stárnutí materiálů jaderného reaktoru a vývoj nových metod zpracování jaderného odpadu.

Laser L3 HAPLS
Popis

Laser L3 HAPLS

Díky existenci ELI Beamlines se Česká republika stala hostitelskou zemí špičkového mezinárodního výzkumu, což představuje významný potenciál nejen pro vývoj nových vyspělých technologií s vysokou přidanou hodnotou, ale také pro vznik nových podniků a příliv excelentních výzkumných pracovníků a technického personálu z oblastí optiky a laserových věd, materiálových věd, elektroniky a strojírenství.

zařízení ELIMAIA v ELI Beamlines
Popis

zařízení ELIMAIA v ELI Beamlines

Český optický a fotonický průmysl hraje významnou roli při vývoji technologických součástí potřebných pro výstavbu, provozování, údržbu a další rozvoj ELI Beamlines. Centrum ELI Beamlines se tak stalo důležitým pilířem v rozvoji regionálních inovačních iniciativ.

Další informace o projektu ELI Beamlines naleznete na eli-beams.eu