FZU 70 | Dějiny laserového výzkumu na FZU

Text

Prezentují: Karel Rohlena and Tomáš Mocek

Laserové technologie si získaly široké uznání a nyní se uplatňují v různých vědeckých a technologických oborech. Tato přednáška představí významný přínos FZU tomuto oboru. Tyto přínosy se týkají nejen historického vývoje laserů, ale také zkoumání základní fyziky interakcí laseru s hmotou. V rámci této prezentace se ponoříme do vlivu politické změny, která nastala přibližně před pěti desetiletími. Tato změna vedla k přesměrování vědeckého úsilí tehdejšího Oddělení plynových výbojů, které vyvrcholilo vývojem vysoce výkonného jódového fotodisociačního laseru. Vývoj jódových laserových systémů na FZU bude komplexně rozebrán, zejména s důrazem na přechod od konfigurace laseru PERUN k výkonnějšímu systému PALS. PALS - Pražský laserový systém Asterix - vznikl jako modernizovaná iterace terawattového laseru ASTERIX IV, který byl původně koncipován v Ústavu Maxe Planka pro kvantovou optiku v německém Garchingu v 90. letech 20. století. Prezentace bude zahrnovat také několik pozoruhodných úspěchů dosažených ve výzkumném centru PALS. Kromě toho se budeme věnovat také zapojení naší divize do vývoje chemického kyslíko-jodového laseru.

V závěru přednášky se zaměříme na Centrum HiLASE, které je významným střediskem věnovaným vývoji a aplikacím pevnolátkových laserových technologií s vysokým středním výkonem.

 

 

 

 


Přednáška je součástí cyklu k 70. výročí FZU, určena je zejména zaměstnancům FZU a odborné veřejnosti. Na přednášku navazují exkurze do laboratoří - exkurze probíhají v centru HiLASE v Dolních Břežanech, autobusová doprava ze Slovanky do Břežan a zpět bude zajištěna.

Prosím rezervujte si své místo na přednášku či exkurzi v dostatečném předstihu v rezervačním systému