Granty

Název Poskytovatel a program Řešitel z FZU Rok zahájení Rok ukončení
Laserový vývoj nano nástrojů založený na kvantové terapii běžící EU-Horizon2020 » MSCA-IF Ph.D. Yury Ryabchikov 2021 2022
Směrem k AbloCAMu: základní přístupy k automatizaci ablačního-desorpčního imprintování fokusovaných svazků rentgenových laserů běžící GAČR » Standardní Mgr. Jaromír Chalupský, Ph.D. 2020 2022
Studium nehermitovských degenerací (tzv. zvláštních bodů) v atomové fyzice prostřednictvím XUV laserových impulzů běžící GAČR » Standardní Mgr. Petra Ruth Kaprálová, Ph.D. 2020 2022
Vývoj a optimalizace laserových aditivních, subtraktivních a transformačních platforem pro nástrojářský průmysl běžící TAČR » DELTA 2 Ing. Václav Svoboda 2020 2022
Vývoj DUV laseru pro polovodičovou litografii s pevnolátkovým předzesilovačem emitujícím na vlnové délce 1485 nm běžící TAČR » DELTA 2 Ing. Václav Svoboda 2020 2021
Vývoj optické sestavy a procesu založeného na nelineární absorpci pro TGV běžící TAČR » DELTA 2 Ing. Václav Svoboda 2020 2022
Advanced theoretical network for modeling light-matter interaction běžící EU-Horizon2020 » MSCA-RISE Thibault Derrien, Ph.D. 2019 2023
Disrupce elektrického proudu a disipace magnetické energie při urychlení elektronů a iontů v z-pinčovém plazmatu běžící GAČR » Standardní RNDr. Josef Krása, CSc. 2019 2021
Transformace planetárních atmosfér plazmatem a UV/XUV/rtg. zářením: Co můžeme očekávat na raných exoplanetách? běžící GAČR » Standardní Ing. Libor Juha, CSc. 2019 2021
Centrum elektronové a fotonové optiky běžící TAČR » NCK Ing. Tomáš Mocek, Ph.D. 2018 2020
Innovative strategies, sensing and process Chains for increased Quality, re-configurability, and recyclability of Manufacturing Optolectronics běžící EU-Horizon2020 » Ostatní Danijela Rostohar, Dr. 2018 2022
Investigation of Structure and Equation of State of Warm Dense Matter AVČR » Mobilitní projekty Kateřina Falk, Ph.D. 2018 2019