Název Poskytovatel a program Řešitel z FZU Rok zahájení Rok ukončení
Syntéza nanočástic tvořených slitinami s vysokou entropií pomocí laserové ablace v kapalinách: škálovatelnost a kontrola monodisperzity pomocí tvarování svazku. běžící GAČR » Mezinárodní Lead Agency prof. Alexander V. Bulgakov, DrSc. 2022 2025
Vláknová zpožďovací linka pro interferometr běžící TAČR » TREND Ing. Michael Písařík, Ph.D. 2022 2024
Vývoj laserového systému generujícího vysokoenergetické pulzy v ultrafialové oblasti pro použití v průmyslu laserového žíhání polovodičů běžící TAČR » DELTA 2 Ing. Ondřej Novák, Ph.D. 2022 2025
Vývoj recyklovatelných materiálů v rámci evropských analytických výzkumných infrastruktur (ReMade-at-ARI) běžící EU-Horizon Europe » Research Infrastructures Ing. Tomáš Mocek, Ph.D. 2022 2026
Laserový vývoj nano nástrojů založený na kvantové terapii (LADENTHER) EU-Horizon2020 » MSCA-IF Yury V. Ryabchikov, Ph.D. 2021 2022
Průlomové optoelektronické materiály pro přístrojovou techniku (BROMI) běžící TAČR » TREND Ing. Michal Chyla, Ph.D. 2021 2024
Směrem k AbloCAMu: základní přístupy k automatizaci ablačního-desorpčního imprintování fokusovaných svazků rentgenových laserů běžící GAČR » Standardní Mgr. Jaromír Chalupský, Ph.D. 2020 2022
Studium nehermitovských degenerací (tzv. zvláštních bodů) v atomové fyzice prostřednictvím XUV laserových impulzů běžící GAČR » Standardní Mgr. Petra Ruth Kaprálová, Ph.D. 2020 2022
Vývoj a optimalizace laserových aditivních, subtraktivních a transformačních platforem pro nástrojářský průmysl běžící TAČR » DELTA 2 Ing. Václav Svoboda 2020 2022
Vývoj DUV laseru pro polovodičovou litografii s pevnolátkovým předzesilovačem emitujícím na vlnové délce 1485 nm TAČR » DELTA 2 Ing. Václav Svoboda 2020 2021
Vývoj optické sestavy a procesu založeného na nelineární absorpci pro TGV (MBB-TGV) běžící TAČR » DELTA 2 Ing. Václav Svoboda 2020 2022
Disrupce elektrického proudu a disipace magnetické energie při urychlení elektronů a iontů v z-pinčovém plazmatu GAČR » Standardní RNDr. Josef Krása, CSc. 2019 2021