Granty

Název Poskytovatel a program Řešitel z FZU Rok zahájení Rok ukončení
Laserový vývoj nano nástrojů založený na kvantové terapii EU projekty - Horizon2020 » Marie Sklodowska Curie Actions MSCA Ing. Václav Svoboda 2021 2022
Směrem k AbloCAMu: základní přístupy k automatizaci ablačního-desorpčního imprintování fokusovaných svazků rentgenových laserů běžící GACR » Standardní Mgr. Jaromír Chalupský, Ph.D. 2020 2022
Studium nehermitovských degenerací (tzv. zvláštních bodů) v atomové fyzice prostřednictvím XUV laserových impulzů běžící GACR » Standardní Mgr. Petra Ruth Kaprálová, Ph.D. 2020 2022
Vývoj a optimalizace laserových aditivních, subtraktivních a transformačních platforem pro nástrojářský průmysl běžící TACR » Delta Ing. Václav Svoboda 2020 2022
Vývoj DUV laseru pro polovodičovou litografii s pevnolátkovým předzesilovačem emitujícím na vlnové délce 1485 nm běžící TACR » Delta Ing. Václav Svoboda 2020 2021
Vývoj optické sestavy a procesu založeného na nelineární absorpci pro TGV běžící TACR » Delta Ing. Václav Svoboda 2020 2022
Advanced theoretical network for modeling light-matter interaction běžící EU projekty - Horizon2020 » Marie Sklodowska Curie Actions MSCA Thibault Derrien, Ph.D. 2019 2022
Disrupce elektrického proudu a disipace magnetické energie při urychlení elektronů a iontů v z-pinčovém plazmatu běžící GACR » Standardní RNDr. Josef Krása, CSc. 2019 2021
Plasma and XUV reprocessing of planetary atmospheres: What can we expect on young exoplanets? běžící GACR » Standardní Ing. Libor Juha, CSc. 2019 2021
Centrum elektronové a fotonové optiky běžící TACR » NCK Ing. Tomáš Mocek, Ph.D. 2018 2020
Innovative strategies, sensing and process Chains for increased Quality, re-configurability, and recyclability of Manufacturing Optolectronics běžící EU projekty - Horizon2020 » EU-Other Danijela Rostohar, Dr. 2018 2021
Poškození způsobené laserem s více vlnovými délkami MSMT » MOBILITY Danijela Rostohar, Dr. 2018 2019