Skupina laserové zpracování materiálů

Text

Laserové mikro a nanostrukturování porvchů, tvorba laserem indukovaných periodických povrchových struktur, depozice tenkých vrstev pomocí laseru, objemová modifikace dielektrik, plazmonická odezva materiálů.