Skupina Interakce laseru s hmotou

Text

Teorie a numerické modelování interakce laserového svazku s materiály různých druhů: procesy v kovech a materiálech se zakázaným pásem při interakci s laserem, laserem indukované fázové změny, šíření laserových svazků transparentními materiály v režimech, kdy dochází k modifikaci materiálů, dále pulzní laserová ablace, modely popisující dynamiku laserové ablace a vzniklého plazmatu.