Skupina určování optického prahu poškození způsobeného laserem (LIDT)