Elektrochemické metody studia mechanokorozního porušení materiálů

Laserové mikroobrábění

Metody povrchového zušlechťování laserem

Práh poškození způsobeného laserem