Ing. Jan Brajer, Ph.D.

Funkce zaměstnance
Vedoucí oddělení
Telefon
314 00 77 72
E-mail
jan.brajer [at] fzu.cz
Lokalita
Dolní Břežany (HiLASE)
Místnost
1.35a

Ing. Jan Vanda, Ph.D.

Funkce zaměstnance
Zástupce vedoucího oddělení
Telefon
314 00 77 47
E-mail
jan.vanda [at] fzu.cz
Lokalita
Dolní Břežany (HiLASE)
Místnost
1.35b
Souhrn

Jsme vaším partnerem pro vývoj průmyslových procesů, pro něž na současném trhu z různých důvodů neexistují vhodné laserové zdroje. Chceme demonstrovat průmyslový potenciál nové generace laserových systémů vyvinutých v Centru HiLASE. Své zkušenosti a technologie využíváme pro vývoj laserových systémů na míru na základě požadavků cílové aplikace. 

Text

Podle potřeb koncových uživatelů se zaměřujeme na vývoj a optimalizaci nových a inovativních procesů v oblasti laserového mikroobrábění (LMM), laserového vyklepávání (LSP) a určování prahu poškození způsobeného laserem (LIDT).

Pro tento účel vyvíjíme experimentální stanice propojené s laserovými systémy Centra HiLASE, kde využíváme nejmodernějších metod v oblastech diagnostiky, robotiky, tvarování laserových paprsků a manipulační techniky.