Ing. Jan Brajer, Ph.D.

Funkce zaměstnance
Vedoucí oddělení
Telefon
314 00 77 72
E-mail
brajer [at] fzu.cz
Lokalita
Dolní Břežany (Hilase)
Místnost
1.35a

Ing. Jan Vanda, Ph.D.

Funkce zaměstnance
Zástupce vedoucího oddělení
Telefon
314 00 77 47
E-mail
vandaj [at] fzu.cz
Lokalita
Dolní Břežany (Hilase)
Místnost
1.35b
Text

Hlavním cílem týmu průmyslových laserových aplikací je demonstrace potenciálu nové generace laserových systémů vyvinutých v centru Hilase při nasazení v průmyslu. S tím pak souvisí i vývoj laserových systémů na míru na základě požadavků cílové aplikace. Podle potřeb koncových uživatelů se zaměřujeme na vývoj a optimalizaci nových inovativních procesů v oblasti efektivního laserového mikroobrábění (LMM), laserového vyklepávání (LSP) a určování optického prahu poškození způsobeného laserem (LIDT). Pro tento účel vyvíjíme experimentální stanice propojené s laserovými systémy centra HiLASE, kde využíváme nejmodernějších metod v oblastech diagnostiky, robotiky, tvarování laserových svazků a manipulační techniky. S účinností a výslednou kvalitou překračující dnešní průmyslové standardy patří mezi naše aplikace výroba funkčních velkoplošných povrchů, řezání, vrtání, značení a mnoho dalších. Znalosti a zkušenosti získané při testování prahových hodnot poškození materiálů a tenkých vrstev při různých parametrech aplikovaného laserového záření využíváme v mnoha navazujících aplikacích. Naší klíčovou oblastí je laserové zušlechťování materiálu metodou zavádění zbytkového tlakového napětí, což vede ke zvýšení tvrdosti povrchu, lepší odolnosti proti koroznímu praskání a celkovému zvýšení životnosti ošetřené součásti.