Skupina numerického modelování laserů

Ing. Ondřej Slezák, Ph.D.

Funkce zaměstnance
Vedoucí pracovní skupiny
Telefon
314 00 77 32
E-mail
ondrej.slezak [at] fzu.cz
Lokalita
Dolní Břežany (HiLASE)
Místnost
2.09
Text

Pokročilé numerické modelování se používá k přesným výpočtům energetické bilance v chlazených aktivních médiích používaných ve vysokovýkonných laserových systémech, a umožňuje limitovat vliv termooptických jevů. Dostupné geometrie aktivního média jsou tyč, disk a deska. Lze modelovat celou řadu laserových součástek, jako aktivní média, nelineární materiály nebo speciální materiály pro vysokovýkonné lasery. Tým úzce spolupracuje s Národním institutem pro fúzní vědu (NIFS) v Japonsku na charakterizaci magnetooptických materiálů.