Ing. Ondřej Novák, Ph.D.

Funkce zaměstnance
Vedoucí pracovní skupiny
Telefon
314 00 77 52
E-mail
ondrej.novak [at] fzu.cz
Lokalita
Dolní Břežany (HiLASE)
Místnost
2.06
Text

Systémy pro konverzi základní vlnové délky (1030 nm) systémů PERLA do harmonických frekvencí (206 nm, 257.5 nm, 343 nm, 515 nm) a střední infračervené oblasti, ve které je laserové záření přeladitelné v oblasti od 1,6 do 1,95 µm (signální vlna) a od 2,1 do 2,6 µm (jalová vlna). V budoucnu je plánováno zvětšení přeladění až nad 4 µm a generace záření o vlnové délce nad 10 µm.