Hedvika Kadlecová získala ocenění pro ženy ve vědě

Datum publikace
Kategorie aktualit
Perex

Běhá půlmaratóny a zároveň zkoumá procesy v kvantovém vakuu. Hedvika Kadlecová z výzkumného centra ELI Beamlines v Dolních Břežanech se stala jednou ze tří vítězek prestižní soutěže L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě. Ocenění se v Česku uděluje již třináct let a má podpořit ženské vědecké talenty.

Hedvika se do soutěže přihlásila na popud svého profesora a budoucím vědkyním vzkazuje, aby včas odešly studovat do zahraničí a vytvořily si síť mezinárodních kontaktů. Ve svém projektu zkoumá kvantové částicové procesy ve vakuu.

 

Okno do nové fyziky

„Srážíme proti sobě dva laserové svazky a analyzujeme vycházející záření pomocí metod kvantové elektrodynamiky a nelineární vlnové teorie pro potřeby reálného experimentu,“ popisovala Kadlecová svoji práci ve videomedailonu. Podle Kadlecové lze díky zkoumání částicových procesů ve vakuu „otevřít okno do nové fyziky a dosáhnout většího pochopení vakua jako důležitého média.“ Součástí centra v Dolních Břežanech jsou čtyři vysoce výkonné lasery, s jejichž pomocí chtějí vědci studovat extrémní fyzikální jevy, jako je stimulace dějů uvnitř hvězd.

Společně s Kadlecovou zvítězila i Jana Žďárová Karasová, která se věnuje vojenské toxikologii a působí na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové. Třetí oceněnou je Silvie Rimpelová, která zkoumá potenciál diagnostiky a léčby nádorového onemocnění prostřednictvím fluorescenčních konjugátů přírodních látek. Pracuje v Ústavu biochemie a mikrobiologie na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze.

Celou tiskovou zprávu naleznete zde na stránkách Akademie věd ČR.

Klíčová slova: