Skupina Vědeckého vyuití VVI PALS - interakce a diagnostika