Publikace

  1. J. Kodymová, O. Špalek, V. Jirásek, M. Čenský, G.D. Hager
    Development of COIL with chemical generation of atomic iodine
    Appl. Phys. A-Mater. 77 (2003) 331
  2. Pevnolátkové,plynové a kapalinové lasery (podle T.V. Higginse, LaserFocus World 1995)
    Čs. čas. fyz. 47 (1997) 27