Publikace

  1. J. Kodymová, O. Špalek
    Performancecharacteristics of jet-type generator of singlet oxygen forsupersonic chemical oxygen-iodine laser
    Jpn. J. Appl. Phys. 37 (1998) 117
  2. Pevnolátkové,plynové a kapalinové lasery (podle T.V. Higginse, LaserFocus World 1995)
    Čs. čas. fyz. 47 (1997) 27