Oddělení radiační a chemické fyziky (Centrum PALS)

Název Poskytovatel a program Řešitel z FZU Rok zahájení Rok ukončení
Ozařování materiálů: od základů po aplikace (MAMBA) běžící EU-Horizon Europe » MSCA-SE Nikita Medvedev, MSc., Ph.D. 2023 2027
Směrem k AbloCAMu: základní přístupy k automatizaci ablačního-desorpčního imprintování fokusovaných svazků rentgenových laserů GAČR » Standardní Mgr. Jaromír Chalupský, Ph.D. 2020 2022
Studium nehermitovských degenerací (tzv. zvláštních bodů) v atomové fyzice prostřednictvím XUV laserových impulzů GAČR » Standardní Mgr. Petra Ruth Kaprálová, Ph.D. 2020 2023
Disrupce elektrického proudu a disipace magnetické energie při urychlení elektronů a iontů v z-pinčovém plazmatu GAČR » Standardní RNDr. Josef Krása, CSc. 2019 2021
Integrovaná iniciativa evropských laserových výzkumných infrastruktur II (LASERLAB-EUROPE) běžící EU-Horizon2020 » Research Infrastructures Ing. Karel Jungwirth, DrSc. 2019 2023
Transformace planetárních atmosfér plazmatem a UV/XUV/rtg. zářením: Co můžeme očekávat na raných exoplanetách? (EXOP) GAČR » Standardní Ing. Libor Juha, CSc. 2019 2021
Investigation of Structure and Equation of State of Warm Dense Matter (WDM DAAD) AVČR » Mobilitní projekty 2018 2019
Plazmová optika pro experimenty s ultraintenzivními lasery GAČR » Standardní 2018 2020
Výzkum v rámci Mezinárodního centra hustého magnetizovaného plazmatu (ICDMP) MŠMT » INTER-TRANSFER Ing. Libor Juha, CSc. 2018 2021
Micro/nano-pružinou zesílená fotoakustiká detekce: přístroje, metody a aplikace GAČR » Standardní Mgr. Jaromír Chalupský, Ph.D. 2017 2019
Vznik života na Zemi a ve vesmíru - experiment a teorie (OLf) GAČR » Standardní Ing. Libor Juha, CSc. 2017 2019
Mechanismy urychlení iontů v deuteriových z-pinčích GAČR » Standardní RNDr. Josef Krása, CSc. 2016 2018