Manipulating the mitochondria activity in human hepatic cell line Huh7 by low-power laser irradiation

Text

Nízkoenergetické červené laserové záření je považováno za slibný nástroj v celé řadě biomedicínských aplikací. Hluboké pochopení molekulárních mechanismů za laserem indukovanými buněčnými jevy však zůstává výzvou. Rozpoznali jsme různé dráhy buněčné smrti cílené laserovým zářením o odlišné síle. Naše poznatky nabízejí nový pohled na laserem indukované buněčné odpovědi a odhalují odlišné dráhy buněčné smrti vyvolané laserovým zářením.