Mikrostroje na bázi hydrogelů pro stimulaci a biosenzorové monitorování kultur buněk na čipu (SoMiCell)

Anotace

Chemické a mechanické vzruchy hrají klíčovou roli v mezibuněčné komunikaci a jsou rozhodující v řadě fyziologických procesů, jako je hojení ran či formování pojivové tkáně. Porozumnění těmto biologickým procesům, řízených mechanickými silami a molekulárními signály je v současnosti omezeno schopností napodobit a monitorovat lokální prostředí těchto dějů na úrovni buněčných struktur. Cílem tohoto projektu je tvorba takovýchto prostředí pomocí světlem řízených mikroaktuátorů, konajících cyklický pohyb přímo přenášený na buněčné struktury. Následná integrace plasmonických mikrosenzorů do mikraktuátorů umožní spatiotemporálně rozličenou in-situ monitoraci molekulárních signálů a stresových biomarkerů. Vyvinutý soubor nástrojů bude využit pro výzkum vlivu nefunkčních zánětlivých mechanických signálů v buněčných modelech šlach a vazů.