Název Poskytovatel a program Řešitel z FZU Rok zahájení Rok ukončení
Evropská podpora české účasti na budování CTA observatoře III (CTA-CZ)+ (CTA-CZ) běžící ESIF » OP JAK Mgr. Dušan Mandát, Ph.D. 2024 2026
Chromatografie jedné biomolekuly: zkoumání interakcí molekul v nanokanálech (BioChrom) běžící GAČR » Standardní Nicholas Scott Lynn Jr., Ph.D. 2024 2026
Brain 4 Industry (B4I) (EDIH B4I) běžící Ostatní programy » Ostatní mezinárodní programy Ing. Alexandr Dejneka, Ph.D. 2023 2025
Černé kovy povrchově dekorované MXeny jako citlivé vrstvy chemirezistorů běžící GAČR » Standardní Ing. Michal Novotný, Ph.D. 2023 2025
Mikrostroje na bázi hydrogelů pro stimulaci a biosenzorové monitorování kultur buněk na čipu (SoMiCell) běžící GAČR » Mezinárodní bilaterální Jakub Dostálek, PhD. 2023 2026
Národní centrum kompetence pro Materiály, pokročilé technologie, povlakování a jejich aplikace (NCK MATCA) běžící TAČR » NCK Ing. Tomáš Jetmar 2023 2028
Nové termoelektrické, termovoltaické a fononelektrické systémy pro konverzi tepla na bázi polovodičů nitridů běžící GAČR » Standardní Ing. Michal Novotný, Ph.D. 2023 2025
Pokročilé metody vizualizace daktyloskopických stop běžící Ministerstvo vnitra ČR » Program bezpečnostního výzkumu ČR Ing. Michal Novotný, Ph.D. 2023 2026
Tenzometrické tenkovrstvé senzory s vysokou citlivostí a životností připravované pomocí magnetronové depozice (Senzor) běžící TAČR » TREND Mgr. Martin Čada, Ph.D. 2023 2026
Transport elektrického náboje v heterostrukturách s halogenidy mědi běžící GAČR » Standardní Ing. Ján Lančok, Ph.D. 2023 2025
Fundamentální fyzika rozhraní mezi 2D materiály a kovy (2D@Metal) běžící GAČR » Standardní Jan Honolka, Ph.D. 2022 2024
Mechanická regulace funkce mitochondrií a glykolýza v buňkách rakoviny jater běžící GAČR » Standardní Mgr. Oleg Lunov, Ph.D. 2022 2024