Granty

Název Poskytovatel a program Řešitel z FZU Rok zahájení Rok ukončení
Antireflexní metamateriály s ultra vysokou absorpcí solární termální systémy běžící MŠMT » Mobility Joris More Chevalier, Ph.D. 2020 2021
Evropská podpora české účasti na budování CTA observatoře II (CTA-CZ) běžící ESIF » OP VVV Mgr. Dušan Mandát, Ph.D. 2020 2022
Litografická ultrazvuková pole z chytrých materiálů pro Průmysl 4.0 běžící TAČR » TREND Ing. Ján Lančok, Ph.D. 2020 2024
Minimal Fab "design" systému depozice po atomárních vrstvách (ALD) běžící TAČR » DELTA 2 Mgr. Martin Čada, Ph.D. 2020 2022
Výzkum tenkých vrstev a vícevrstvých struktur niklanů pro vývoj nových elektrooptických systémů běžící GAČR » Standardní Alexandr Stupakov, Ph.D. 2020 2022
Zvýšení Faradayovi rotace v tenkých nanostrukturních fluoridových vrstvách spojením magnetických a plasmonických funkcí běžící GAČR » Standardní Ing. Ján Lančok, Ph.D. 2020 2022
Energy Storage při produkci elektřiny běžící TAČR » THÉTA doc. Ing. Irena Kratochvílová, Ph.D. 2019 2023
Národní centrum kompetence pro materiály, pokročilé technologie, povlakování a jejich aplikace běžící TAČR » NCK Ing. Alexandr Dejneka, Ph.D. 2019 2020
Pokročilá diagnostika reaktivního HiPIMS plazmatu pro depozici oxidových, nitridových a sulfidových vrstev běžící GAČR » Standardní Mgr. Martin Čada, Ph.D. 2019 2021
Pokročilá epitaxe aniontově dopovaných perovskitů běžící GAČR » Standardní doc. Marina Tjunina, Ph.D. 2019 2021
Rozhraní mezi tenkovrstvými chalkogenidy s obsahem železa a izolanty: vliv na strukturu, magnetismus a nekonvenční supravodivost běžící GAČR » Standardní Jan Honolka, Ph.D. 2019 2021
Rozvinuté fyzikální metody v studiích hepatotoxicity běžící MŠMT » INTER-COST Mgr. Oleg Lunov, Ph.D. 2019 2022