Optické a mechanické dílny Na Slovance

Text

Mechanické dílny jsou samostatnou jednotkou, která s optickými dílnami tvoří oddělení č. 31. Toto oddělení spadá pod Sekci optiky. V dílnách se vyrábí nové díly, probíhá opracování, úprava a servis komponentů, zejména pro účely optických aparatur a přístrojů, které Sekce optiky využívá. Výroba probíhá na základě schválené výkresové dokumentace za dodržení všech bezpečnostních standardů.

Strojové vybavení  mechanických dílen odd. 31:

  • Frézování do rozměrů cca 270  x 900 mm na frézkách FA 3, FN32, FN 40, CNC FVP30, dle dodaného modelu.
  • Soustružení do průměru cca 400 mm na soustruhu SU 50, SV 18RA, SM 16A.
  • Broušení ploch, kulatých dílů a nástrojů na bruskách BPH 20, 2 UD, BN 102.
  • Vrtání stojanová vrtačka VS 20B.