Technologie a materiály pro bioaplikace

Výzkumní pracovníci
Jméno Pozice Telefon E-mail
RNDr. Ladislav Fekete, Ph.D. +420 266 05 2133, +420 266 05 2430, +420 266 05 2746 fekete [at] fzu.cz
prof. Ing. Irena Kratochvílová, Ph.D. Vedoucí pracovní skupiny +420 266 05 2524 krat [at] fzu.cz
Doktorandi
Jméno Pozice Telefon E-mail
Ing. Lucie Celbová Doktorand +420 266 05 2878 celbova [at] fzu.cz
Ing. Jakub Luštinec +420 266 05 2878 lustinec [at] fzu.cz