Ing. Michal Novotný, Ph.D.

Funkce zaměstnance
Vedoucí pracovní skupiny
Telefon
266 05 2468, 266 05 2540
E-mail
novotnym [at] fzu.cz
Lokalita
Slovanka
Místnost
157
160A
Souhrn

Skupina Laserové technologie se zabývá přípravou tenkých vrstev včetně charakterizace jejich vlastností a jejich modifikací. Pro přípravu vrstev je klíčovou technikou Pulzní laserová depozice (PLD), která je často kombinována s dalšími technikami jako je magnetronové naprašování a napařování. Pozornost je též věnována charakterizaci plazmatu vznikajícího v depozičních systémech. Pro modifikaci vlastností tenkých vrstev je využíváno laserové žíhání. Pro analýzu vlastností vrstev je využívána řada technik dostupných v našem oddělení a FZU. Specializujeme se na insitu sledování elektrotransportních a optických vlastností, a charakterizaci vrstev s využitím tepelně stimulovaných jevů (exoelektronová emise, luminiscence, elektrická vodivost a desorpce).

Základní i aplikovaný výzkum se zaměřuje na materiály pro energy harvesting, optoelektroniku a chemické senzory plynů. V současnosti jde například o nové termoelektrické, termovoltaické a fononelektrické systémy pro konverzi tepla na bázi polovodičů nitridů, vrstvy černých kovů a jejich funkcionalizaci dalšími materiály pro senzoriku a energy harvesting.

V oblasti chemických senzorů a školení studentů je klíčová dlouhodobá úzká spolupráce s VŠCHT v Praze. V současnosti rozvíjíme spolupráci s Kriminalistickým ústavem Policie ČR v rámci vývoje vakuových technologií pro daktyloskopii. Aktivní spolupráce probíhá i na mezinárodní úrovni s řadou evropských laboratořích (Francie, Estonsko, Lotyšsko, Polsko, Slovensko) a Japonskem (Kitami Institute of Technology).