Transport elektrického náboje v heterostrukturách s halogenidy mědi