MXene: plazmonicky asistovaná modifikace povrchu a optimalizace jeho vlastností (MAXSURF)

Anotace

MXeny představují novou třídu 2D materiálů s obrovským aplikačním potenciálem. Obecný vzorec MXenů je Mn+1XnTx (n=1–3), kde M je přechodný kov, X je uhlík nebo dusík a Tx označuje povrchově ukotveny chemické skupiny (hydroxyl, kyslík nebo fluor). Elektronické vlastnosti a aplikační potenciál MXenů jsou striktně definovány povahou na površích naroubovaných chemických skupin (Tx). Na základě této skutečnosti, v tomto projektu navrhujeme způsob modifikaci složení MXenů pomocí plasmonem řízených procesů substituci nebo ukotvení chemických skupin na povrchu vloček MXenů. Očekává se, že změna chemického složení povrchu významně ovlivní funkční vlastností MXenů a rozšíří jejich aplikační potenciál. Takhle modifikované vločky MXenů budou použité pro přípravu nových hybridních struktur a jejich následnou implementaci v celé řadě pokročilých aplikací, jako je vytváření elektrochemicky aktivních vrstev pro štěpení vody, senzorů, oxidaci vodíku, redukci CO2 a akumulaci iontů lithia nebo sodíku.