Energy Storage při produkci elektřiny

Anotace

Cílem projektu Energy Storage je návrh originálního systému pro skladování, zpracování (uložení) a další využití tepelné energie ze stávajících elektráren a tepláren. Tepelná energie bude skladována v materiálech s vhodnými vlastnostmi (směs roztavených solí) v rámci v praxi aplikovaných teplotních cyklů. Nejvhodnější složení solí bude třeba v první fázi optimalizovat. V dalších fázích vytvoříme systémy na měření a regulaci a dále speciální konstrukce, umožnující skladování a řízené uvolnění tepla. Nakonec navrhneme a otestujeme finální řešení celé kontrukce pro praktické použití. Půjde o unikátní projekt od materiálově fyzikálního výzkumu až po inženýrské řešení skladování, transportu a uvolnění tepelné energie. Včetně analýzy budoucí realizace v rámci velkého energetického celku.