Antireflexní metamateriály s ultra vysokou absorpcí solární termální systémy (AAS)

Anotace

Cílem projektu je vyvinout velmi silný absorbér od ultrafialové až střední infračervené oblasti spektra. Nejprve se členové projektu zaměří na vývoj vrstev černých kovů s využitím Al, Au, Pd a Ni. Černé kovy budou převážně absorbovat v oblasti od ultrafialových po viditelné vlnové délky, nikoli však v infračervené oblasti. Následně budou na černé kovy naneseny dielektrické nanovrstvy pro zvýšení absorbance i v infračervené oblasti. Bude studován vliv tloušťky dielektrické vrstvy na optické vlastnosti výsledné struktury. Bude testováno několik dielektrik jako např. SiO2, Al2O3, VO2 a V2O3. Kov-dielektrické multivrstvy budou deponovány na černý kov. Paralelně budou vyvíjeny a studovány nové termochromické materiály, u kterých může být termochromický jev ovlivňován chemickým složením. Nakonec bude obojí spojeno dohromady za účelem vývoje absorbéru převádějícího světelnou energii na teplo s řízením teploty pomocí termochromické vrstvy.