Název Poskytovatel a program Řešitel z FZU Rok zahájení Rok ukončení
Černé kovy povrchově dekorované MXeny jako citlivé vrstvy chemirezistorů běžící GAČR » Standardní Ing. Michal Novotný, Ph.D. 2023 2025
Nové termoelektrické, termovoltaické a fononelektrické systémy pro konverzi tepla na bázi polovodičů nitridů běžící GAČR » Standardní Ing. Michal Novotný, Ph.D. 2023 2025
Pokročilé metody vizualizace daktyloskopických stop běžící Ministerstvo vnitra ČR » Program bezpečnostního výzkumu ČR Ing. Michal Novotný, Ph.D. 2023 2026
Transport elektrického náboje v heterostrukturách s halogenidy mědi běžící GAČR » Standardní Ing. Ján Lančok, Ph.D. 2023 2025
Fundamentální fyzika rozhraní mezi 2D materiály a kovy (2D@Metal) běžící GAČR » Standardní Jan Honolka, Ph.D. 2022 2024
Materiály pro sensory plynů využívající kombinované měření fotoluminiscence, elektrické vodivosti a sorpce AVČR » Mobilitní projekty Ing. Michal Novotný, Ph.D. 2021 2023
MXene: plazmonicky asistovaná modifikace povrchu a optimalizace jeho vlastností (MAXSURF) běžící GAČR » Standardní Ing. Ján Lančok, Ph.D. 2021 2023
Antireflexní metamateriály s ultra vysokou absorpcí solární termální systémy (AAS) MŠMT » Mobility Joris More Chevalier, Ph.D. 2020 2021
Zvýšení Faradayovi rotace v tenkých nanostrukturních fluoridových vrstvách spojením magnetických a plasmonických funkcí GAČR » Standardní Ing. Ján Lančok, Ph.D. 2020 2023
Energy Storage při produkci elektřiny běžící TAČR » THÉTA prof. Ing. Irena Kratochvílová, Ph.D. 2019 2023
Litografická ultrazvuková pole z chytrých materiálů pro Průmysl 4.0 (SonoLithography) běžící TAČR » TREND Ing. Ján Lančok, Ph.D. 2019 2024
Rozhraní mezi tenkovrstvými chalkogenidy s obsahem železa a izolanty: vliv na strukturu, magnetismus a nekonvenční supravodivost (IntSup) GAČR » Standardní Jan Honolka, Ph.D. 2019 2021