Název Poskytovatel a program Řešitel z FZU Rok zahájení Rok ukončení
Energy Storage při produkci elektřiny běžící TAČR » THÉTA prof. Ing. Irena Kratochvílová, Ph.D. 2019 2023
Rozhraní mezi tenkovrstvými chalkogenidy s obsahem železa a izolanty: vliv na strukturu, magnetismus a nekonvenční supravodivost (IntSup) GAČR » Standardní Jan Honolka, Ph.D. 2019 2021
Zkoumání elektronických stavů přechodných kovů v tetradymitech a jejich pásová struktura - porovnání 3d, 4d a 5d prvků GAČR » Standardní 2019 2021
Elektrochemické a korozní vlastnosti Heuslerových slitin typu Fe2ZrSi GAČR » Standardní 2016 2018
Studie III-V slitin obsahujících bismut jako potenciálních kandidátů na nové třídimenzionální topologické izolátory AVČR » Mobilitní projekty Jan Honolka, Ph.D. 2016 2018
Studium elektronových procesů v molekulárních systémech pro organickou GAČR » Standardní prof. Ing. Irena Kratochvílová, Ph.D. 2015 2017
Ochrana povrchu zirkoniových slitin kompozitními polykrystalickými diamantovými povlaky (CARCOZIR) TAČR » ALFA prof. Ing. Irena Kratochvílová, Ph.D. 2014 2016
Stavy topologických izolátorů vázané se spinovými stupni volnosti (TopEM) GAČR » Standardní Jan Honolka, Ph.D. 2014 2016
Optická dráha materiálového výzkumu na synchrotronu Elettra v Terstu (ELETTRA - MSB) MŠMT » Programy mezinárodní spolupráce - INGO I + II 2012 2014
Multiepitopová syntetická vakcína proti borelióze pro veterinární aplikace TAČR » ALFA prof. Ing. Irena Kratochvílová, Ph.D. 2011 2014
Nanoliposomy pro vývoj rekombinantních vakcín a cílených imunoterapeutik GAČR » Standardní prof. Ing. Irena Kratochvílová, Ph.D. 2010 2013
Experimentální a teoretická analýza defektů na površích kysličníků kovů a polovodičů GA AVČR » Standardní 2009 2012